Novosti

27. lipnja 2019.

dinolab d.o.o. uselio u dvorac Bračak

dinolab d.o.o se odlukom Župana KZŽ smjetilo u poslovno tehnološki inkubator KZŽ u dvorcu Bračak. Poduzetnički centar KZŽ Inkubator KZŽ Krapinsko – zagorska županije
24. lipnja 2019.
logo_crni

Osnovan dinolab d.o.o.

dinolab d.o.o. je osnovano rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu broj Tt-19/12466-4, 15. travnja 2019 godine.